Nadchodące imprezy

Print

KOMUNIKAT NR 2 WÓJTA GMINY REWAL Z 11 MARCA

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie  i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w województwie Zachodniopomorskim można znaleźć pod adresem:

https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultstronaopisowa/829/1/1/wykaz_podmiotow_aktualizacja_10.03.2020.pdf

 

Comments ()
Print

KOMUNIKAT NR 1 WÓJTA GMINY REWAL Z 11 MARCA

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Rewal!

Gmina Rewal, podobnie jak 2,5 tysiąca innych samorządów, stoi przed wyzwaniami związanymi z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej spowodowanej wirusem COVID -19 w Polsce. Pragnę poinformować Państwa i uspokoić, że w chwili obecnej na terenie Gminy Rewal nie zanotowano żadnego podejrzenia zarażenia koronawirusem. Sytuacja, w której się znajdujemy stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gminy.

Zespół ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie Gminy Rewal  na bieżąco monitoruje sytuację w gminie oraz pozostaje     w kontakcie z właściwymi służbami oraz w pełnej gotowości i dyspozycyjności.

Równocześnie informuję, że od 12 marca zawieszona zostaje działalność na terenie gminy Rewal wszystkich instytucji kultury i sportu.

W trosce o bezpieczeństwo klientów Urzędu, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, rekomendujemy załatwianie spraw urzędowych - w miarę możliwości - za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail) lub telefonicznie. Wszystkie dane kontaktowe znajdą Państwo TUTAJ

 

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów należy powiadomić o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też specjalną infolinię w sprawie koronawirusa – 800 190 590.

Bądźmy rozważni, ostrożni, starając się zachować spokój w tych nowych dla nas okolicznościach.

O wszelkich decyzjach będziemy informować Państwa niezwłocznie za pośrednictwem strony www.rewal.pl oraz https://www.facebook.com/rewalpl-348245659620/

 

Comments ()
Print

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie; 
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy

e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Comments ()
Print

Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu zamknięte do odwołania

Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu zostaje zamknięte dla zwiedzających do odwołania.

Comments ()
Print

Szkoły i placówki oświatowe zamknięte

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, Premier RP Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zamknięciu na 2 tygodnie wszystkich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 
Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.
 
Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:
 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach
Comments ()
Print

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Comments ()
Print

VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej “FOOTBALL POBIEROWO CUP 2020”

W dniach 28.02.-1.03.2020 na obiektach sportowych w Pobierowie w gminie Rewal, odbył się już po raz szósty, trzy dniowy ogólnopolski turniej piłki nożnej “Football Pobierowo CUP”, w którym rywalizowali zawodnicy rocznika 2003/2004. Do rywalizacji przystąpiło dwanaście zaproszonych zespołów: Pogoń Prawobrzeże, Warta Gorzów, MUKS CWZS Bydgoszcz, UKS Bałtyk Koszalin 04, WDA Świecie, Bałtyk Koszalin, SMS Gryf Słupsk, Błękitni Stargard, Arkonia Szczecin, Górnik Polkowice, Odra Opole i gospodarz Wybrzeże Rewalskie, które drogą losowania utworzyły trzy grupy, cztero zespołowe.

W opinii organizatorów, tegoroczna edycja z wszystkich, które do tej pory się odbyły okazała się na najbardziej wyrównana pod względem prezentowanego wysokiego poziomu piłkarskiego. Zacięta rywalizacja miała miejsce od pierwszych meczów grupowych, aż do ostatnich finałowych o miejsca. Większość spotkań decydujących o końcowej klasyfikacji, po regulaminowym czasie musiała być rozstrzygniętą dogrywką w postaci rzutów karnych.

W przedostatniej fazie półfinałowej turnieju, zmierzyły się zespoły SMS Gryf Słupsk – Arkonii Szczecin i Warty Gorzów – Błękitnych Stargard. Zwycięzcą pierwszego półfinału został zespół ze Słupska, zdobywając jedynego gola w końcówce spotkania. W drugim półfinale lepsi okazali się zawodnicy ze Stargardu. wygrywając po dogrywce w rzutach karnych. W sportowych  zmaganiach najlepsi okazali się piłkarze Błękitnych Stargard, którzy w ostatnim finałowym meczu pokonali zespół Gryfa 1-0. Trzecie miejsce w końcowym podsumowaniu wywalczyli zawodnicy Warty Gorzów, którzy w ostatnim meczu musieli rozstrzygnąć spotkanie „jedenastkami” z Arkonią Szczecin.

Najlepsze zespoły „TOP 4” zostały wyróżnione pucharami ufundowanymi przez patronów turnieju, nagrodami rzeczowymi od sponsorów, które wręczyli zaproszeni goście – przedstawiciele gminy Rewal: Konstanty Tomasz Oświęcimski – wójt gminy Rewal, Rafał Mielcarek - vice przewodniczący Rady gminy Rewal, Joanna Błachuta - Dyrektor Referatu Sportu, Turystki i Spraw Społecznych gminy Rewal i Przemysław Studziński - sołtys Pobierowa. 

W wyróżnieniach indywidualnych przyznawanych przez organizatorów i trenerów „Królem Strzelców” został Michał Jelski (Warta Gorzów), „Najlepszym Zawodnikiem” – Patryk Wólczyński ( SMS Gryf Słupsk), a „Najlepszym Bramkarzem” – Daniel Stereńczak (Błękitni Stargard). Zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

Gospodarz turnieju Gmina Rewal dziękuję za wsparcie partnerom wydarzenia sportowego: ENEA Operator  i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego. Sponsorom za pomoc  w organizacji tegorocznej edycji turnieju: ZINA oficjalny partner techniczny, MNSport salon piłkarski, Be-Winner producent profesjonalnych rękawic bramkarskich,. Organizatorzy dziękują firmie Global Planet, drukarni Copyplanet jak również za bardzo dobrą opiekę nad  zespołami ośrodkom wczasowo-wypoczynkowym Adria, Pisz, Roksana.

 

Comments ()
Print

Informacja dla osób powracających w Włoch

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • ·         bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • ·         lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • ·         bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • ·         lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Comments ()
Print

Informacja na temat projektu Baltic Pipe

INFORMACJA 03.03.2020


Informujemy, że w związku z realizacją gazociągu podmorskiego w ramach projektu Baltic Pipe w dniach od 3 do 4 marca br. odbędą się badania sejsmiki refrakcyjnej prowadzone w strefie przybrzeżnej w rejonie miejscowości Pogorzelica. Celem badań jest scharakteryzowanie płytkiej budowy geologicznej korytarza dna morskiego w zasięgu około 400 metrów od linii brzegowej.


Prace wykonywane będą przez pracowników firmy Ramboll na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem spółki GAZ-SYSTEM:
Marta Leszczyńska tel. 22 220 13 72 (gazociąg podmorski Baltic Pipe)


Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe można znaleźć na stronie: www.baltic-pipe.pl

Comments ()
Print

Gala Społecznik Pomorza Zachodniego

40 osobowa grupa naszych studentów uczestniczyła 24.02.2020 w Uroczystej Gali Społecznika Pomorza Zachodniego, która w tym roku odbyła się w Operze na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie...
Wydarzenie otworzył występ młodej wokalistki Anny "Fanki" Wójcik i producenta Mika Johnsona. W utworze "Wehikuł czasu" zespołu Dżem do wokalistki dołączył Marszałek Olgierd Geblewicz. Gościem specjalnym był Oliver Janiak prezenter telewizyjny, opowiedział m.in. o kulisach swojego projektu Kalendarz Dżentelmenów, z którego dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Po raz pierwszy w historii Gali Społecznika wszyscy zostaliśmy zwycięzcami, każda osoba z widowni otrzymała na scenie zawieszkę społecznika.

Comments ()
Print

Dom Chleba - Marianowo 19 Luty 2020

Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z Radą Sołecką z Rewala zorganizowały w okresie ferii-19.02.20 wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży z naszej gminy na warsztaty piekarnicze...
Warsztaty z pieczenia chleba odbyły się w Marianowie w "Chlebowym Domu" w malowniczej miejscowości nad jeziorem. Pomimo,że pogoda nie była najlepsza w sali było ciepło i przyjemnie, pachniało chlebem. Pan prowadzący warsztaty pokazał uczestnikom jak powstaje mąka a z niej chleb.
W programie wykonywane były wyroby piekarnicze:podpłomyki z konfiturą/które były do spożycia na drugie śniadanie/,ciasteczka kruche, drożdżówki, chlebki o wadze 200 g. Wszystkie ciasta po wypieku uczestnicy zabrali ze sobą do domu.

Dodatkową atrakcją był poczęstunek wspaniałą pizzą wyrabianą na miejscu i przejażdżka meleksem po okolicy.

Comments ()
Print

Gminny Konkurs Recytatorski

27 lutego odbył się konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych z Rewala, Pobierowa oraz Niechorza. W trzech kategoriach wiekowych: kl.I-III, IV-VI oraz VII-VIII, w szranki o miano najlepszego recytatora stanęło bez mała pięćdziesięcioro zdolnych i odważnych młodych ludzi:)

Przy ocenie występów brano pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę języka oraz ogólny wyraz artystyczny. W jury zasiadły: Barbara Kral, Martyna Sałek oraz Sandra Dąbrowska.

W kategorii I – dzieci z klas I-III nagrodzono:
1. Aleksandra Lewicka – I miejsce
2. Paulina Strumińska – II miejsce
3. Oliwia Lewandowska – III miejsce
Malwina Krzywańska – wyróżnienie
Eryk Emski – wyróżnienie

W kategorii II – dzieci z klas IV-VI nagrodzono:
1. Maja Marcinkowska – I miejsce
2. Lena Brodzińska – II miejsce
3. Agata Sawuła – III miejsce
Laura Robakowska – wyróżnienie
Maria Faedda – wyróżnienie

W kategorii III – dzieci z klas VII – VIII nagrodzono:
1. Zofia Zelwak – I miejsce
2. Julia Michowska – II miejsce

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, słodki poczęstunek oraz upominki ufundowane przez firmę Gaz-System głównego wykonawcę gazociągu Baltic Pipe.

GRATULUJEMY wszystkim recytatorom, dziękując za pracę włożoną w naukę i interpretację utworów.

Comments ()
Print

Umowa o współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie

27 lutego br. Gmina Rewal oraz Urząd Morski w Szczecinie zawarły umowę o współpracy przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu”.
Dyrektor Wojciech Zdanowicz oraz Wójt K.T. Oświęcimski podpisali dokument, na mocy którego zobowiązali się do podejmowania inicjatyw i wymiany niezbędnych informacji pomocnych w przy realizacji projektu.
Gmina Rewal zobowiązała się ponadto do udzielania Urzędowi Morskiemu niezbędnego merytorycznego wsparcia przy realizacji inwestycji.
Zawarta umowa ułatwi przeprowadzenie remontu pirsu, który przyniesie poprawę warunków bezpieczeństwa żeglugi, bhp oraz usprawnienie pracy rybaków.

Comments ()
Print

FOOTBALL POBIEROWO CUP 2020

Od najbliższego piątku rozpoczyna się kolejna, VI edycja ogólnopolskiego  turnieju piłki nożnej, który wpisał się w kalendarz rozgrywek młodych piłkarzy na terenie gminy Rewal. W ten weekend, jak co roku, w miesiącu marzec do Pobierowa zawitają zespoły kategorii U-17 (rocznik 2003/2004). Jest to dobry moment dla zawodników i trenerów na przygotowanie i sprawdzenie formy piłkarskiej przed rozpoczęciem sezonu ligowego. W tegorocznej edycji rozgrywek weźmie udział 12 zespołów z różnych stron Polski.

Pogoń Prawobrzeże, Warta Gorzów, MUKS CWZS Bydgoszcz, UKS Bałtyk Koszalin 04, WDA Świecie, Bałtyk Koszalin, SMS Gryf Słupsk, Błękitni Stargard, Arkonia Szczecin, Górnik  Polkowice, Odra Opole, Wybrzeże Rewalskie to drużyny, które będą rywalizowały o tytuł mistrzowski „Football Pobierowo Cup 2020”.  Zawody odbędą się w Pobierowie, kompleks sportowy przy ul. Moniuszki 4 (boisko ze sztuczną murawą).

W imieniu gospodarza turnieju Gminy Rewal, partnerów turnieju -  Województwo Zachodniopomorskie i Enea Operator zapraszamy na  wydarzenie sportowe,  w którym sportowych emocji i zaciętej rywalizacji z  pewnością nie zabraknie… .

Warto wspomnieć, że za tydzień w Rewalu, 6-8 marca odbędzie się , VI edycja  ogólnopolskiego  turnieju piłki nożnej „Football Rewal Cup 2020” dla kategorii wiekowej U-15 (rocznik 2005/2006). O tym wydarzeniu będziemy pisać niebawem.

Comments ()