Print

Sms Info Rewal

I. O serwisie

Serwis SMS InfoRewal działa w Gminie Rewal od 1 lipca 2012 r. i jest usługą bezpłatną i niekomercyjną. Celem serwisu jest dostarczanie mieszkańcom i turystom szybkich i rzetelnych informacji o wydarzeniach, mających miejsce na ternie Gminy Rewal. Bezpłatne powiadomienia na telefon komórkowy może otrzymywać każdy, kto poprawnie wypełni prostą procedurę rejestrującą do wybranej przez siebie usługi serwisowej. W ramach serwisu SMS InfoRewal, oprócz otrzymywania informacji użytkownicy mogą brać udział w interaktywnych konkursach, sondach i głosowaniach, ogłaszanych wcześniej na stronie internetowej i w mediach. Obecnie serwis SMS InfoRewal oferuje 3 usługi informacyjne: „Info”, „Rewaliga” i "Gmina".

II. Aktywne usługi

1) Usługa GMINA

W ramach usługi „GMINA” przekazywane będą wiadomości, dotyczące głównie mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców, działających na terenie gminy Rewal. Będą to informacje o zebraniach wiejskich i sesjach Rady Gminy, powiadomienia o terminach odbioru odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, o robotach drogowych i związanych z nimi utrudnieniach, o pracach konserwacyjnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz o gwałtownych zmianach warunków atmosferycznych i wszelkiego rodzaju zagrożeniach.

Aktywne prefiksy:

GMINA TAK – aktywacja usługi
GMINA NIE – anulowanie usługi

2) Usługa INFO

W ramach usługi ogólnej „Info” użytkownicy otrzymywać będą informacje o wydarzeniach, mających miejsce na terenie gminy Rewal, np. powiadomienia o koncertach i imprezach, wszelkiego rodzaju konkursach i promocjach, organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne, o utrudnieniach w ruchu drogowym oraz o zagrożeniach i gwałtownych zmianach warunków atmosferycznych.

Aktywne prefiksy:

INFO TAK – aktywacja usługi
INFO NIE – anulowanie usługi

2) Usługa REWALIGA

Serwis ten powstał z myślą o osobach związanych z rewalską ligą futsalu. Po zarejestrowaniu się w serwisie zawodnicy i kibice otrzymywać będą informacje o terminach Rewaligi i zmianach w harmonogramie rozgrywek oraz wiadomości z aktualnymi wynikami meczy i zestawieniami wyników.

Aktywne prefiksy:
REWALIGA – aktywacja usługi
REWALIGA NIE – anulowanie usługi

Między wpisywanymi słowami musi być odstęp.
Wielkość liter nie ma znaczenia.

III. Regulamin serwisu SMS InfoRewal

1. Gminny serwis SMS InfoRewal jest usługą niekomercyjną i bezpłatną.
2. Administratorem serwisu jest Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal.
3. Z usługi może korzystać każdy, kto zarejestruje się w serwisie, wysyłając na swój koszt sms-a rejestrującego z odpowiednim prefiksem usługi (np. INFO TAK) pod nr 661 000 200.
4. Wysłanie sms-a rejestrującego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
5. Aby anulować usługę należy wysyłać na swój koszt sms-a z odpowiednim prefiksem usługi (np. INFO NIE) pod nr 661 000 200
6. Jednorazowa opłata za sms rejestrujący lub wyrejestrowujący z serwisu naliczana jest według stawek własnego operatora sieci komórkowej.
7. Po zarejestrowaniu się w serwisie użytkownik będzie otrzymywał bezpłatne sms-y z informacjami, określonymi w serwisie, który wybrał.
8. O zarejestrowaniu do serwisu i terminie ważności usługi użytkownik poinformowany zostanie informacją sms-ową.
9. Po prawidłowym wyrejestrowaniu się z usługi użytkownik powiadomiony zostanie sms-em z informacją o anulowaniu usługi.
10. Na sms-y usług informacyjnych Info i Rewaliga nie należy odpowiadać.