Drukuj

Obwieszczenia

Aktualne obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące obradowania komisji działających w ramach urzędu, godzin przyjmowania interesantów, ewentualnych zmian godzin pracy i wszelkich innych spraw ułatwiających swobodne korzystanie z usług.

 


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • UWAGA  PRZEDSIĘBIORCY !   " Wójt Gminy Rewal  przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty II raty  za zezwolenia w terminie do dnia  31 maja 2018 r. „ 1. Zgodnie z  art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a,  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111  ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej 30 % opłaty określonej w art. 111   ust. 2 2. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b,  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 li. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111   ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

  • Ogłoszenie   - 30.05.2018 roku (środa) o  godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.                                                                                      Przewodniczący Komisji                                                                                     Jacek Domański Temat: - Absolutorium

  • ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Gryfice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obszar Rewal w dniach: 2018-05-16, w godzinach: 16 maj 09:00 - 16 maj 13:00 W miejscowości Niechorze ul. Bursztynowa 20 i 22 oraz Szczecińska 2. Za utrudnienia przepraszamy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obszar Trzebiatów w dniach: 2018-05-17, w godzinach: 17 maj 09:00 - 17 maj 13:00 W miejscowości Rogowo Rezydencja BURCO. Za utrudnienia przepraszamy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Obszar Trzebiatów w dniach: 2018-05-18, w godzinach: 18 maj 09:00 - 18 maj 14:00 W miejscowości Mrzeżyno ul. Trzebiatowska 265 i Boczna 21. Za utrudnienia przepraszamy.   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   Tutaj możesz w każdej chwili zmienić zakres lub zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/login/ Informacje o planowanych wyłączeniach są również dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/ oraz jako kanały RSS: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/rss/rss_unpl_26.xml

  • Ogłoszenie   - 14.05.2018 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.                                                                                      Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej                                                                                    Jacek Domański Temat: Rozpatrzenie skargi przekazanej przez Dyrektora Wydziały prawnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem znak P-1.1411.6.2018.AB z dnia 17 kwietnia 2018r. zgodnie z  art. 231 w związku z art. 229 pkt.3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257). Skarga na działania Wójta Gminy Rewal

  • O G Ł O S Z E N I E               Sołtysa Sołectwa Niechorza z dnia 10 maja 2018r. Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Sołectwa Niechorze stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XIV/116/03 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2003 roku   z w o ł u j ę    Z E B R A N I E   W I E J S K I E Zebranie odbędzie się w dniu 17 maja 2018r. (czwartek) o godzinie 18:00 w Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu Porządek zebrania 1.Otwarcie zebrania wiejskiego. 2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 3.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego zebrania wiejskiego. 4.Informacje p.o. Wójta Gminy Rewal p. Macieja Bejnarowicza. 5.Wolne wnioski i zapytania.     Serdecznie zapraszam mieszkańców        Sołtys Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk

Wszystkie obwieszczenia dostępne są pod adresem: http://bip.rewal.pl/dokumenty/menu/8